آرشیو : سلامت معلولین

مراقبت های تغذیه ای معلولین ذهنی / مراقبت از معلولین

مراقبت های تغذیه ای معلولین ذهنی / مراقبت از معلولین

مراقبت های تغذیه ای معلولین ذهنی / مراقبت از معلولین معلول ذهنی:معلولی که بهره هوشی کمتر از 70 داشته و در انجام امور شخصی، تکالیف ...

ادامه مطلب
سلامت معلولین / راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت روان معلولین

سلامت معلولین / راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت روان معلولین

سلامت معلولین / راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت روان معلولین سالمندی و معلولیت از پدیدههایی است که در تمامی جوامع بشری بروز مینماید. کاهش قوای جسمانی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی