آرشیو : سلامت سالمندان

سالمندان و دیابت / کنترل دیابت در سالمندان و نکات مهم در این مورد

سالمندان و دیابت / کنترل دیابت در سالمندان و نکات مهم در این مورد

سالمندان و دیابت / کنترل دیابت در سالمندان و نکات مهم در این مورد   چهارمین علت مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته دیابت است ...

ادامه مطلب
علت های کاهش وزن سالمندان / کاهش وزن در دوران سالمندی

علت های کاهش وزن سالمندان / کاهش وزن در دوران سالمندی

علت های کاهش وزن سالمندان / کاهش وزن در دوران سالمندی یکی از مشکلات دنیای متمدن کنونی شیوع افزایش وزن می باشد؛ رواج چاقی درست ...

ادامه مطلب
سلامت روانی سالمندان / بهداشت روان سالمندان

سلامت روانی سالمندان / بهداشت روان سالمندان

سلامت روانی سالمندان / بهداشت روان سالمندان جهان در سایه پیشرفت‌های علمی بویژه پزشکی ، شاهد افزایش جمعیت سالمندان است. برآوردها حاکی از آن است ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی