سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

مجموعه: دانستنی های زایمان تعداد بازدید: 29
سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

 

سزارین با بی حسی یا بیهوشی؟

بسیاری از مادران ، از متخصص زنان شان ، یا از پرسنل بیمارستان سوال میکنند که شما سزارین را با بی حسی انجام میدهید یا سزارین را بی هوشی انجام می دهید ؟ ! یا سوال میکنند بیمارستان (الف) بیحسی میکنه ؟ بیمارستان (ب ) بیهوش میکنه ؟ پس همینجا بدانید  که شما باید مساله روش بی دردی تان را از متخصص بیهوشی تان (معمولا در اتاق عمل و بسته به شرایط همان موقع تان) سوال کنی. نه در ماه پنجم بارداری از متخصص زنان تان! و نه از مامای زایشگاه که در حال آماده کردن پرونده شما برای اتاق عمل است!

از اتاق عمل و پرسنل و دستگاه هایش نباید بترسید …بله باید آرامش بگیرید که این همه دستگاه و وسیله و پرسنل و دکتر ، در اختیار شما و برای شما اینجا هستند تا به روش استاندارد زایمان کنید . بسیاری از کشورها ممکن است به این اندازه امکانات نداشته باشند . شما با دیدن اتاق عمل و تجهیزات و پزشکان و پرسنل ، باید خدا رو شاکر باشید که اینها همه در خدمت شما هستند که به سلامتی کار شما را انجام دهند . پس با دیدن آنها ، باید اضطراب تان رفع شود ! دستگاهها چطور علایم حیاتی شما را چک میکنند…چند نفر داخل اتاق مواظب شما هستند

روشهای بی دردی (کلی) :

۱٫ آنستزی لوکال : (بیحسی موضعی) : مثل تزریق لیدوکایین در دندانپزشکی. مثل قطره چشم بیحسی برای عمل لیزیک . مثل پماد بیحسی  روی پوست .

 ۲٫ آنستزی رژیونال (منطقه ای ) : در برخی جراحی های وسیع تر ، ماده ی بی حسی مستقیم به عصبی که مسوول حس دهی به یک منطقه است ، تزریق می شود. و بدین ترتیب ، کل آن منطقه بی حس می شود . مثل بیحسی اپیدورال و بیحسی اسپاینال  ، که ماده بیحسی در اطراف نخاع تزریق می شود و منطقه ی از کمر به پایین ، کاملا بی حس می شود .

۳٫ آنستزی جنرال (بیهوشی عمومی) : در این روش ، بیمار توسط تزریق موادی به داخل خون و یا از راه تنفس ، کاملا بیهوش می شود .بیهوشی می تواند خیلی سبک باشد . در حد یک خواب کوتاه (مثلا برای انجام آندوسکوپی). به این حالت ، sedation نیز میگویند. گاهی از این روش ، در ترکیب با روشهای منطقه ای استفاده می شود . در این روش ، بیمار بعد از عمل ، چیزی را به یاد نمی آورد.

سزارین با بیهوشی:

پس از آماده شدن در بلوک زایمان ، به اتاق عمل انتقال داده می شوید.  شما با کمک پرستار بیهوشی وارد اتاق عمل شـده ، روی تخت عمل قرارگرفته و به مانیتور (دستگاه چک علایم حیاتی) وصل می شوید. نبض، تنفس و نـوار قلبتان بـه کمـک دسـتگاه ها کنتـرل شـده، یکـی از رگهایتان برای تزریق سرم و داروهای بیهوشـی بـاز نگهداشـته مـی شـود. سـر و گـردن، د هـان، بینـی و دندانهای لق چک شـده و اکسـیژن از طریـق یـک ماسک وارد ریه هایتان مـی شـود . سپس بـا تزریق داروهای بیهوشی از طریق رگ، شما تقریبا” پس از ۳۰ ثانیه بیهوش میشوید.ضمن بیهوشی راه هوایی شما با روشـهای مناسـب باز نگهداشته میشود (گذاشتن لوله در دردهان ) و تنفس شما تـا پایـان عمـل بـا دستگاه بیهوشی کنترل میشود.بیهوشی تا پایان عمل ادامـه دارد و ضـمن عمـل شما دردی احساس نخواهید کرد. پس از اتمام عمل کم کم بیدار میشوید و صـدای پزشـک بیهوشـی را میشنوید، در این حالت او به شـما مـی گویـد کـه عمل تمام شده و از شما میخواهد آب دهانتـان را بلعیده و خوب نفس بکشید. در تمام این مدت علایم شما تحت کنترل است . تا بیداری کامل در اتاق ریکاوری  می مانید، در صورتیکه حالت تهوع و استفراغ داشتید، سر خود را با کمک پرستار بیهوشی به یک طـرف برگردانـده و محتویـات دهانتـان را خـالی کنیـد . در ضـمن اگـر مشـکل دیگــری داشــتید(احســاس دفــع ادرار، درد شدید و…) به مسوول اتاق ریکاوری بگویید. شما بعد از ریکاوری ، بـه بخـش خـود منتقـل می شوید، تا زمان لازم در آنجا ناشتا مـی مانیـد و در صورتیکه سرفه داشتید برای پیشگیری از درد، دسـت خود را روی محل عمل گذاشته و آرام سرفه کنید.گاهی ممکن است پس از پایـان بیهوشـی ، مـدت بیشتری در اتاق بهبودی بمانیـد یـا بعـد از عمـل بـه بخش دیگری منتقل شوید، مطمئن باشید این تصمیم تیم جراحی برای مراقبت بهتر از شماست.

معایب بیهوشی برای سزارین:

-احتمال ایجاد تهوع و استفراغ  بیشتر است

-احتمال برگشت محتویات معده و ورود آنها به ریه (آسپیراسیون)

-درد بلافاصله بعد از عمل (به محض به هوش آمدن ، اوج درد را حس میکنید . اما در روشهای بیحسی ، بی حسی کم کم از بین می رود)

-گیجی و منگی و حالت خاص پس از بیهوشی و عدم امکان ارتباط فوری با نوزاد

-احتمال رسیدن بلافاصله برخی از داروهای بیهوشی به جنین و بی حال متولد شدن جنین

-احتمال اشکال و عدم موفقیت در لوله گذاری و عوارض ناشی از آن

-احتمال آسیبهای دندانی و چشمی و اندامها در بیهوشی عمومی( گر چه این عوارض شیوع کمتری دارند)

-عدم امکان رویت بلافاصله نوزاد

-حساسیت به مواد بیهوشی

تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال:

۱٫محل تزریق : بی حسی نخاعی تزریق داروی بی حسی در فضای ساب آراکنوئید است . •بی حسی اپیدورال:تزریق محلول بیحسی در فضای اپیدورال است .که در روی ساک دورمر قرار دارد.

۲٫ اپیدورال در تمام سطوح ولی اسپینال فقط در کمر صورت میگیرد.

۳٫اسپینال : سریعتر انجام میشود ، آزار کمتری میدهد.دوز کمتر دارو میخواهد.بلوک حسی وموتور قوی تری میدهد.

۴٫اپیدورال: سردرد نمیدهد.مگر دورمر پاره شود .افت فشار کمتر میدهد.کنترل بهتر قدرت بلوک حسی وموتور داریم .میتوان کاتتر گذاشت  و بلوک را محدودیا طولانی نمود مثل زمان زایمان .

دانستنی های سزارین با بی حسی از کمر:

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

مادرمیتواند در طی عمل بیدار باشد .و یا  نباشد (با داروهای وریدی خوبانده شود.مثل بنزودیازپین ها ،مخدر ها.و ..)

در این روش مادرصدای گریه نوزاد خودرا شنیده، تماس پوستی بین مادرو نوزاد وی برقرار می شود.این مسئله به ایجاد و تقویت ارتباط عاطفی در طول زندگی بین مادروفرزند کمک می کند.

برای انجام بی حسی از کمر:

مادر در وضعیت نشسته یا خوابیده به پهلو قرار گرفته، سر را به سمت شکم خم می کند. متخصص بیهوشی، ابتدا پوست ناحیه کمررا با بتادین ضد عفونی می کند. پس از آن یک سوزن ظریف مخصوص را در ناحیه کمر وارد پوست کرده،پس از اطمینان از محل صحیح سوزن و مشاهده مایع نخاعی،داروی بی حس کننده موضعی را تزریق می کند. مادر سریعا به وضعیت خوابیده به پشت(طاقباز) برمی گردد. سپس  احساس تغییر دما به ویژه گرم شدن،بی حسی و کرختی در پاها، شکم و نهایتا قسمت پایینی قفسه سینه شروع می شود.مطمئن باشید جراح شما  ،قبل از ایجاد اولین برش ، حتما بیحس شدن شما را چک کرده و پس از اطمینان از بیحسی کافی، شروع به کار میکند . شما بی حس هستید. اما حرکات را حس میکنید. در واقع فقط “درد ” ندارید . مثل زمانی که اعمال  دندانپزشکی انجام می دهید .

عوارض سزارین با بی حسی از کمر :

در برخی از افراد ممکن است برخی از علایم زیر مشاهده شود : احساس بی قراری، تغییرات کوتاه مدت فشارخون و ضربان قلب، تهوع استفراغ و …نگران نباشید. تقریبا در تمام موارد این عوارض قابل کنترل است.

شایعترین عارضه پس ازبی حسی سردرد وضعیتی است. این سردرد با دراز کشیدن کمتر می شود . اما با نشستن و ایستادن افزایش می یابد. برای کاهش شدت سردرد توصیه می شود: مایعات به مقدار کافی و فراوان استفاده کنید (ترجیحا آبمیوه شکر دار و صنعتی نباشد  . چون بیشتر ادرار را زیاد کرده و آب بدن را کم میکند).  قهوه و نسکافه در کاهش سردرد موثر است . . بی حرکت ماندن مادرپس از عمل  ،به کاهش سردرد کمک میکند .

در صورت ادامه سردرد یا شدت یافتن آن ، و یا بروز علایمی چون علایم حسی و حرکتی، استفراغ، تاری دید، تب، سفتی گردن، خواب آلودگی غیر عادی لازم است به پزشک مراجعه شود.(ترجیحا متخص بیهوشی خودتان)٭کمردرد ؟  کمردرد می تواند ناشی از تغییرات بارداری، وضعیت خوابیدن بیمار روی تخت و نقل و انتقال بیمار وخود زایمان ….باشد. ایجاد کمردرد بخاطر ورود سوزن باریک به ناحیه ، خیلی نادر است .

بیماران معمولا وحشت دارند از ورود سوزن و از ایجاد فلج دائم میترسند.
سوالات رایج شما راجع به بیحسی و بیهوشی سزارین : سوالات رایج شما راجع به بیحسی و بیهوشی سزارینآمپول بی حسی از کمر چقدر درد دارد ؟ خیلی از افراد از درد آمپول بی حسی در کمر می ترسند اما در حقیقت درد آن خیلی زیاد نیست . سوزن آن ، بسیار نازک تر ازسوزن آنژیوکتی است که به دستتان زده اند . اما خب در کل ، مختصری درد را متحمل می شوید (که البته برای مادر شدن ، درد زیادی نیست ) .هر چه همکاری شما بیشتر باشد ، کار سریعتر و بهتر انجام شده و درد کمتری حس خواهید کرد.

 

مزایا و معایب زایمان با بی حسی نخاعی و موضعی

بی‌حسی نخاعی برای بیمارانی به کار برده می‌شود که به اعمال جراحی داخل شکم، اعمال جراحی رحم، کیسه صفرا، سزارین و اعمال جراحی پاها و اندام تحتانی نیازمند هستند.

بی‌حسی نخاعی برای تمام بیماران انجام نمی‌شود.

بیماران بر حسب بیماری زمینه‌ای مانند بیماران قلبی که دارند انتخاب می‌شوند و سپس بسته به مدت زمان و نوع عمل نحوه بیهوشی مشخص می‌شود.

در این روش بیهوشی با استفاده از دوز دارویی بسیار کم، سطح بی حسی بسیار خوبی برای جراحی‌های کمتر از پنح ساعت برای بیمار فراهم می‌کند.

مقدار ماده بیهوشی در زنان باردار باید به اندازه‌ای باشد که به جنین منتقل نشود اما با این حال عوارض بیهوشی عمومی در خانم‌های باردار بسیار بیشتر از زنان دیگر است بنابراین بهتر است از روش اسپاینال برای سزارین استفاده کنیم البته به شرطی که مادر به بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا نباشد.

مادر در این حالت هوشیار است و تجربه متولد شدن نوزاد را می‌تواند حس کند،

در روش اسپاینال ریسک وارد شدن ترشحات معده به ریه وجود ندارد.

می‌توان چندین بار از این روش استفاده کرد و استفاده مکرر از این روش هیچ منعی ندارد چرا که مشکلی برای بیمار ایجاد نمی‌کند.

بیماران نباید استراحت‌ طولانی مدت بعد از بی حسی به روش اسپاینال داشته باشند،

الزامی در استراحت مطلق برای بیماران نیست و در عمل‌های جراحی به ویژه در سزارین‌ به زنان باردار توصیه می‌شود بعد از این روش بیهوشی حرکت کنند و راه بروند.

به صورت کلی در جراحی‌ها از هر دو روش موضعی و عمومی استفاده می‌شود که البته بسته به نوع جراحی دارد اما هر چقدر که از بی حسی‌های موضعی استفاده کنیم خطرات بیهوشی عمومی کمتر شده و مسلما بهتر است.

باید در اعمال بیهوشی بیماران با سابقه ابتلا به بیماری‌های قلبی احتیاط صورت گیرد،  داروهایی که به منظور بیهوشی استفاده می‌شود بر قلب و عروق تاثیرگذارند یعنی تضعیف کننده سیستم قلب و عروق هستند و اگر در بیماری که سکته قلبی کرده این احتیاط صورت نگیرد این مشکل چند برابر خواهد شد.

اغلب بیماران از انجام این نوع بی‌حسی ترس دارند،

بیهوشی اسپاینال در زنان باداری که به روش سزارین زایمان می‌کنند مناسب است و خطر فلج شدن و مشکلات بعدی به همراه نخواهد داشت.

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال

 

دانستنی های زایمان / زمان عبور نوزاد از لگن / وضعیت قرار گیری نوزاد هنگام تولد / شکل سر نوزاد هنگام زایمان

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سزارین با بیهوشی یا بی حسی  / روش های بی دردی / معایب سزارین با بیهوشی / معایب سزارین با بی حسی / تفاوت بی حسی اسپاینال با اپیدورال / مزایا و معایب بی حسی اپیدورال و اسپاینال”قالب تفریحی